فایل word توليد تخميري بيو پليمر پلي هيدروکسي بوتيرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توليد تخميري بيو پليمر پلي هيدروکسي بوتيرات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در سراسر جهان انبوهی از پلیمرهای پتروشیمیایی تولید شده، که بخش بزرگی از آنها به عنوان پسماندهای صنعتی وارد اکوسیستمهای میشود راهکارهای متفاوتی برای حل مسئلهی ضایعات پلاستیک ارائه گردیده است که میتوان به دفن، بازیافت و سوزاندن این ضایعات اشاره نمود .[1] تولید بیوپلاستیک ها و استفاده از این مواد، کاهش وابستگی به صنایع پتروشیمی و فسیلی را در پی خواهد داشت. ذخایر سوختهای فسیلی در حال تمام شدن میباشند و ادامه وابستگی به سوختهای فسیلی میسر نیست .[2] تولید بیوپلاستیکها کار پر هزینه ای میباشد و استفاده از سوبسترای ارزان قیمت بسیاری از هزینه ها را کاهش میدهد.[2]

لینک کمکی