فایل word درآمدي بر سيستم آموزشي کشور فرانسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word درآمدي بر سيستم آموزشي کشور فرانسه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

نظام آموزشی کشور فرانسه از سال 1833 بنیانگذارده شده است. فرانسه با عنوان رسمی جمهوری فرانسه، کشوری سکولار که علیرغم وجود آزادی های دموکراتیک در این کشور، از نظر سیستم اداری در طول تاریخ بصورت مرکزی بوده است. هدف اصلی تعلیم و تربیت ایجاد وحدت و توجه به میراث فرهنگی فرانسه است. از آنجایی که نظام آموزشی کشور ایران از زمان حکومت قاجار و با سفر ناصرالدین شاه به فرانسه، از این کشور الگوبرداری شد، سیر این سیستم آموزشی مورد اهمیت واقع میشود. کشورهایی که مردم آن ها مسلمان هستند، همگی سیستم آموزشی خود را از کشورهای دیگر مخصوصا از غرب گرفته اند، بنابراین اهداف آنها را دنبال میکنند. از نظر اسلام، تا آن جا که روشی مخالف و به ضرر اهداف مورد نظر آن نباشد، استفاده از دستاوردهای دیگران خالی از اشکال است. آگاهی از نظام آموزشی این کشور، تحولات و نواقص آن، یقینا می تواند در بهبود و تصحیح امور آموزشی کشور سهیم باشد. بنابراین چگونگی این سیستم در دستور کار این نوشتار قرار گرفته است.

لینک کمکی