فایل word روش جديد براي تعيين توان بهينه منابع توليد انرژي جهت ماکزيمم نمودن سود حاصل از فروش برق نيروگاه هاي بادي با استفاده از الگوريتم تئوري بازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روش جديد براي تعيين توان بهينه منابع توليد انرژي جهت ماکزيمم نمودن سود حاصل از فروش برق نيروگاه هاي بادي با استفاده از الگوريتم تئوري بازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی و گرایش به سمت خصوصی سازی در صنعت برق، موضوع تخصیص سود مابین منابع انرژی توزیع شده در سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، سرویس های جانبی هستند. سرویس های جانبی بمنظور پایداری شبکه، حفظ قابلیت اطمینان و بهبود کیفیت توان ضروری هستند. در این پژوهش، ابتدا ساختاری سه سطحی هوشمند برپایه تئوری بازی به منظور بررسی استراتژی های جداگانه و استراتژی های همکارانه تولیدکنندگان در بازار برق، با احتساب کامل محدودیتها و قیود فیزیکی شبکه، ارئه شده است. در سطح اولیه، الگوریتم بهینه سازی برپایه ازدحام ذرات برای تعیین توان بهینه منابع توزیع انرژی موجود در شبکه قدرت با لحاظ نمودن تمامی قیود فنی و اقتصادی با هدف ماکزیمم نمودن سود هر یک از این منابع پیادهسازی شده است. در سطح میانی، منابع انرژی پراکنده به دسته های مختلف مبتنی بر منطق فازی، گروه بندی شده است. در نهایت، در سطح ثانویه نیز منابع انرژی پراکنده های مندرج در هر گروه با کمک الگوریتم های مبتنی بر تئوری بازی می توانند با یکدیگر برای اخذ سود بیشتر ائتلاف تشکیل دهند. سپس، تخصیص عادلانه سود ناشی از تشکیل ائتلاف نیز در این سطح با استفاده از روشهای Shapley و ادغام/شکاف صورت می پذیرد .

لینک کمکی