فایل word زيابي نحوه انتشار پالس اپتيکي در ليزرهاي فيبري با استفاده از معادله شرودينگر غير خطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زيابي نحوه انتشار پالس اپتيکي در ليزرهاي فيبري با استفاده از معادله شرودينگر غير خطي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در این تحقیق نحوه تولید پالس اپتیکی به وسیله لیزر فیبری در حالت قفل شده موردبررسی قرارگرفته است. ابتدا تاثیر هر یک از اجزاء لیزر فیبری بر روی قفل شدگی پالس اپتیکی را موردبررسی قرار گرفت و سپس با استفاده از معادله شرودینگر غیرخطی نحوه انتشار پالس اپتیکی را تشریح شد . نتجتای این که پالس نه تنها متفاوت از تغییرات در طول فیبر هستند بلکه براثر افزایش پاشندگی در ابتدای طول فیبر ازنظر دامنه نیز با یکدیگر تفاوت دارند.

لینک کمکی