فایل word شناسايي و تبيين عناصر و هنر معماري مساجد در دوره تيموريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي و تبيين عناصر و هنر معماري مساجد در دوره تيموريان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

دوره تیموریان روزگار رونق و رواج هنر معماری است. معماری مساجد به عنوان یکی از انواع بناهایی است که در طول تاریخ معماری ایران همواره مورد توجه بوده است. معماری این دوره بیشترین تاثیر و بهره گیری از اقلیم و شرایط سیاسی و اجتماعی دوره ایلخانی و سلجوقی بهره جسته است . مساجد ابتدا به صورت شبستانی و سپس یک ایوانی و دو ایوانی و چهار ایوانی به عنوان یکی از عناصر مهم در شهرها نشانه قرار گرفتند. روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی با رویکرد تحلیلی به مقایسه معماری مساجد مهم از نظر موقعیت های سیاسی، اجتماعی و به لحاظ فرمی و کالبدی و محتوا و هندسه و تزئینات در آن ها پرداخته است. در این پژوهش عناصر و فرم های ساخت معماری مساجد دوره تیموریان مورد بررسی قرار گرفت. و خصوصیات کلی و فرم و عناصر محتوا و هندسه و تزئینات معماری مساجد مورد تحلیل قرار گرفت. و در آخر با مقایسه ویژگی ها و شباهت های مساجد و تفاوت های معماری مساجد این دوره به راهکارهای مطرح در خصوص ساخت مساجد متناسب با شرایط معماری نتیجه گیری شده است.

لینک کمکی