فایل word شناسايي و دسته بندي چالشها و موانع اجراي استراتژي هاي تدوين شده در سازمان هاي مربوط به احيا درياچه اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي و دسته بندي چالشها و موانع اجراي استراتژي هاي تدوين شده در سازمان هاي مربوط به احيا درياچه اروميه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

احیای دریاچه ارومیه به عنوان یک ثروت ملی وظیفه فردی، سازمانی و ملی ا ست. دستیابی به این هدف در راستای اجرای صحیح استراتژی ها و همسویی برنامه ها و سیاست های دستگاه های اجرایی است. در این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی موانع و چالش های اجرای استراتژی های احیا سازمان های مربوطه پرداخته شده است. مشارکت کنندگان این تحقیق مدیران دستگاه های اجرایی در این حوزه می با شد. طبق مصاحبه های انجام شده با هفت م شارکت کننده در این حوزه و کد گذاری متن های مصاحبه پیاده شده، اقدام به تقلیل مضامین نموده و درون مایه های اصلی و فرعی شناسایی و دسته بندی شدند. در نهایت چالش ها و موانع در چهار سطح اصلی (فردی، سازمانی، محیطی و ملی) و با پنج مضمون کلیدی شناسایی و دسته بندی شدند.

لینک کمکی