فایل word فرصت ها، چالش ها و راهکار هاي توسعه صنعت توريسم در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فرصت ها، چالش ها و راهکار هاي توسعه صنعت توريسم در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مجموعه گسترده ای از منابع پراکنده ی ثبت نشده و در بسیاری موارد روبه قهقرا داشته های اکوتوریسم ایران را شکل میدهند.این داشته ها طیف متنوعی از چشم اندازهای جغرافیایی و آثار و ذخایر طبیعی را شامل میشود. بررسی جغرافیایی طبیعی ایران و نیز امکان سنجی هرکدام از جاذبه های اکوتوریستی قابل سرمایه گذاری در کشور ما بیانگر آن است که اکوتوریسم در ایران یک منبع اقتصادی کم نظیر و خاص و بسیار مستعد و البته رها شده به حال خود است. قطعا موقعیت اکوتوریستی ایران در وهله ی نخست ناشی از شرایط توپوگرافیکی آن در جوار منطقه پرفشار جنب قارح است، به طور معمول انتظار میرود کشورهایی که در این حوزه ی پرفشار قرار دارند برخوردار از اقلیم خشک و نیمه خشک و چشم انداز زیستی ناشی از این پدیدهی علمی میباشد اما مجموعه ای از عوامل که شامل مجموعه ای از چین خوردگیهای دورانهای اول و دوم و سوم زمین شناسی است موجب شده است ایران به یکی از بلندترین فلاتهای دنیا تبدیل شود در نتیجه عامل ارتفاع به شدت در تقابل با عامل عرض جغرافیایی عمل کرده و موجب شده است وضعیت طبیعی ایران تفاوتهای بسیاری با موقعیت جغرافیایی آن در کره زمین داشته باشد. در این مقاله ابتدا به بیان وضعیت ایران و افق 20 ساله گردشگری و اکوتوریسم پرداخته شده است. سپس سیاستهای کلان بخش میراث فرهنگی در افق 20 ساله و فرصتهای پیش رو در صنعت گردشگری ایران بیان شده اند. همچنین چالشهای پیش رو در صنعت گردشگری ایران و در انتها راهکارهای توسعه صنعت توریسم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی