فایل word گونه شناسي حلقه هاي هتروسيکل پنج عضوي در ساختار شيميايي داروهاي پرکاربرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گونه شناسي حلقه هاي هتروسيکل پنج عضوي در ساختار شيميايي داروهاي پرکاربرد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، مطالعه کاملی بر روی کاربرد و ساختار شیمیایی 20 داروی پرکاربرد می باشد. با توجه به تنوع و تعدد داروها، در این تحقیق، تمرکز بر روی داروهایی است که هسته اصلی آنها شامل یک حلقه پنج عضوی است. ساختار 20 داروی پر کاربرد و پرفروش در سال های اخیر و حلقه به کار رفته در آن ها مورد ارزیابی، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آنست که حلقه های هتروسیکل پنج عضوی ایندول ، تری آزول، بنزیمیدازول ، تترازول ، ایمیدازول و پیرول به ترتیب، بیشترین فراوانی را در ساختار شیمیایی داروهای پرکاربرد دارند.

لینک کمکی