فایل word مديريت پسماند در واحدهاي بهره برداري صنعت نفت با تمرکز بر اطلاعات حاصل از يکي از شرکتهاي بهره برداري نفت جنوب کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت پسماند در واحدهاي بهره برداري صنعت نفت با تمرکز بر اطلاعات حاصل از يکي از شرکتهاي بهره برداري نفت جنوب کشور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با توجه به روند توسعه صنعتی کشور ایران و استفاده روزافزون از منابع نفت و انرژی، وجود پسماندهای صنایع مرتبط، امری اجتناب ناپذیر است. مدیریت پسماندهای صنعتی یکی از شیوه های بسیار مناسب برای ایجاد تعادل و پیوند بین صنعت و محیطزیست و کاهش اثرات سوء فعالیت های صنعتی بر محیط زیست میباشد. برنامه تولید نفت و گاز در شرکتهای بهره برداری نفت و گاز در سه بخش نفت، گاز و مایعات گازی تقسیم بندی میشود. تحقیق حاضر نتایج حاصل از انجام مطالعات میدانی در یکی از این شرکتها در جنوب کشور با ظرفیت روزانه تولید بیش از یک میلیون بشکه میباشد. پس از شناسایی پسماندهای تولید شده در این شرکت کمیت و نحوه مدیریت فعلی آنها مورد بررسی قرار گرفت. پسماندهای شناسایی شده مطابق با دستورالعمل UNEP1 طبقه بندی گردیدند و در ادامه روشهای مدیرتی برای این پسماندها مورد بررسی قرار گرفتند.

لینک کمکی