فایل word مروري بر روش هاي ذخيره داده هاي توزيع شده و کنترل دسترسي داده در محيط ذخيره توزيعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر روش هاي ذخيره داده هاي توزيع شده و کنترل دسترسي داده در محيط ذخيره توزيعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

با توسعه سریع فن آوری اطلاعات، مردم با انفجار اطلاعات وارد دورانی شده اند. همکاری، رقابت و اعتماد بین مردم اطلاعات را به عنوان حامل دریافت میکنند و منابع اطلاعاتی بدون شک ارزشمندترین منابع هستند. هنگامی که اطلاعات گم شد، تلفات سنگین است. روش سنتی ثبت اطلاعات نمیتواند صحت اطلاعات را ثابت کند، اطلاعات به راحتی افشا شده یا از بین میرود. مردم در محیطی زندگی میکنند که در آن اطلاعات کاملا معتبر نیستند و حقوق و منافع قانونی تهدید میشوند. در این مقاله، یک استراتژی ذخیره داده توزیع شده مبتنی بر شبکه P2P به گونه ای طراحی شده است که اطمینان حاصل شود که اطلاعات متن پشتیبان از دست نخواهد رفت. فن آوری تایید امضا مبتنی بر الگوریتم سری منحنی بیضوی به منظور تحقق اعتبار مالکیت اطلاعات اتخاذ شده است، و فن آوری رمزگذاری و رمزگشایی به منظور تضمین امنیت اطلاعات کاربر اتخاذ شده است. همچنین ذخیره داده مبتنی بر سطح اعتماد و کنترل دسترسی داده مبتنی بر سطح اعتماد را معرفی میکند که فرآیند کنترل ذخیره داده و دسترسی داده را تغییر میدهد. راه حل معرفی شده قادر به استفاده از اطلاعات سازگار با استفاده از اطلاعات مربوط به سطوح اعتماد اختصاص داده شده به راه حل های ذخیره سازی در یک محیط انبار داده توزیع شده و سطح حساسیت طبقه بندی داده ها است که ذخیره میشوند .

لینک کمکی