فایل word مطالعه AHPمکان گزيني محل دفن بهداشتي پسماندهاي روستايي با استفاده از مدل موردي روستاهاي شهرستان اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه AHPمکان گزيني محل دفن بهداشتي پسماندهاي روستايي با استفاده از مدل موردي روستاهاي شهرستان اروميه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

توسعه اقتصادی و فنی در کنار رشد جمعیت و رواج فرهنگ مصرف گرایی طی سالهای اخیر منجر به تولید حجم عظیمی از زباله در مناطق روستایی کشور شده است. در حال حاضر در زمینه پسماندهای روستایی مدیریت منسجمی وجود ندارد و این زباله ها که زمانی ترکیبات آنها به طور عمده طبیعی بود و به سرعت تجزیه و جذب محیط میشد تبدیل به زباله های غیر قابل تجزیه با دوره ماندگاری طولانی شده و برای مدت زمان نسبتا طولانی در محیط روستایی باقی مانده و چهره ای زشت به روستاها داده و انواع آلودگی های هوا، آب و خاک را به دنبال دارد. این موضوع به نوبه خود اهمیت مدیریت زباله های روستایی را برای حفظ منابع طبیعی و بهبود محیط زیست روستاها مطرح کرده است چرا که اهمیت دفن بهداشتی پسماند در محیط های روستایی بدان سبب است که زباله نه تنها باعث ایجاد بیماری، تعفن و زشتی محیط می شود بلکه می تواند با آلوده کردن خاک و آب و هوا خسارات فراوانی را در چرخه حیات طبیعی و اجتماعی پدید آورد. در سالهای اخیر رشد جمعیت در شهرستان ارومیه همچون مناطق دیگر کشور افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به عوامل متعدد موثر در مکانیابی محل دفن پسماند روستایی و وسعت زیاد منطقه مورد مطالعه روشهای سنتی جهت مکانیابی محل دفن پسماند بسیار وقت گیر، هزینه بر و کم دقت خواهد بود. بدین جهت استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی جهت یافتن بهترین و مناسب ترین مکان جهت دفن پسماند ضروری به نظر می رسد. می باشد. لذا AHPهدف اصلی در این مطالعه مکانیابی بهینه محل دفن پسماند روستایی با روش بررسی مکان مناسب دفن پسماند با بکارگیری معیارهای فاصله از سکونتگاه های روستایی، فاصله از آبراه ه، کاربری اراضی، فاصله از شهر، فاصله از جاده، ارتفاع زمین، شیب و زمین شناسی صورت گرفته ×است.

لینک کمکی