فایل word مطالعه دارو سريتينيب درحالت پايه و برانگيخته در محيط گازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه دارو سريتينيب درحالت پايه و برانگيخته در محيط گازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

سریتینیب با توجه به اثرهای بیولوژیکی و بیوشیمیایی متنوع آن، برای درمان طیف وسیعی از بیماری ریه می تواند موثر باشد. در پژوهش حاضرمابه بررسی جذب داروسریتینیب درحالت پایه و برانگیخته در محیط گازی بااستفاده از روش نظریه ی تابعی چگالی ( (DFT پرداخته ایم. که بر هم کنش دارو سریتینیب با روش نظری B3LYP مورد بررسی قرارگرفته است، بیانگر آن است که دارو در حالت برا نگیخته نسبت به حالت پایه بیش ترین مقدار انرژی و پایدارترین حالت را دارد.

لینک کمکی