فایل word يک طراحي بهينه و موثر از مدار جمع کننده BCD برگشت پذير با قابليت حفظ توازن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word يک طراحي بهينه و موثر از مدار جمع کننده BCD برگشت پذير با قابليت حفظ توازن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در سال های اخیر توجه محققان برای طراحی مدارهایی با هدف کاهش اتلاف انرژی و کاربرد در محاسبات کوانتومی، بهینه سازی مصرف توان، حداقل سازی مدار در مقیاس نانو و حداقل سازی حرارت تولیدی، سبب شد تا منطق برگشت پذیر نقش مهمی در دنیای دیجیتال ایفا کند به این دلیل که در سیستمهای مبتنی بر نانوتکنولوژی، محاسبات کوانتومی میتوانند در بهینه سازی توان مصرفی مدارهای CMOS با توان مصرفی کم استفاده شوند. در این مقاله با استفاده از یک گیت تمام جمع کننده برگشت پذیر و تحملپذیر خطا که نگهدارنده پریتی است مدار جمع کننده ای را طراحی و بهینه سازی کردیم. که برگشت پذیر و تحمل پذیر خطا میباشد و در مقایسه ی ساختار پیشنهادی با نمونه های موجود، نشان می دهد که این مدار در وضعیت مطلوب تری قرار دارد.

لینک کمکی