فایل word انرژي گرمايي خورشيدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word انرژي گرمايي خورشيدي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

رشد جمعیت در مقیاس جهانی باعث افزایش مصرف سوخت های فسیلی در صنایع مختلف می شود. این وضعیتمحیطی ناخوشایند را ایجاد می کند. برای جلوگیری از این، استفاده از انرژی های تجدید پذیر بویژه انرژی خورشیدیمی تواند یک راه حل خوب باشد. خورشید به عنوان منبع آزاد، فراوان و تمیز که می تواند انرژی پایدار تولید کند. درتکنولوژی های حرارتی خورشیدی، انرژی خورشیدی به انرژی حرارتی برای کاربردهای خانگی و تجاری مانند خشکشدن، گرمایش، خنک کننده، پخت و پز و غیره تبدیل می شود. با این حال، در مقیاس صنعتی، تکنولوژی های انرژیخورشیدی متمرکز (CST) برای تحقق چنین گرمایش مورد نیاز است.

لینک کمکی