فایل word بررسي ظرفيت هاي سايبري و جرايم سايبري ناشي از نقض حقوق شهروندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ظرفيت هاي سايبري و جرايم سايبري ناشي از نقض حقوق شهروندي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی آسیب های کاربرد فضای مجازی در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی است. در دنیایامروزی می توان مدعی شد که فضای مجازی در سطح گسترده ای با فضای رئال رقابت دارد؛ با این تفاوت که ایندنیای مبهم اما جذاب، روز به روز گسترده تر می شود، اما دنیای پیرامون ما برای رشد و گسترش به زمان بیشترینیاز دارد. در دنیای پرشتاب فناوری های نوین، فضای مجازی به عنوان یک فرصت یا تهدید، دست اندرکاران تربیتنسل جوان را با چالشی بزرگ روبرو کرده است. انسان موجودی اجتماعی است و با زندگی در اجتماع حق دارد از دیگرانانتظار احترام به حقوق و آزادی های مشروع خود را داشته باشد. فضاهای مجازی در ابعاد مختلف زندگی انسانتاثیرگذارند، در شکل دهی به هویت نقش دارند و حتی روی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه هم اثر دارند.فضاهای مجازی با آن که عمر خیلی زیادی ندارند، اما توانسته اند در زندگی مردم جا باز کنند و شکل روابط میان افرادرا تغییر دهند.، با توجه به این که افزایش سرعت تکنولوژی و ارتباطات، استفاده از فناوری نوین و ارتباطی و مجازی راامری ضروری می کند، اما این امر تاثیراتی را بر روی سبک زندگی افراد به همراه دارد که برخی از این تاثیرات مثبتو برخی دیگر منفی هستند. در این میان ورود فضای مجازی در بین آحاد جامعه نیازمند فرهنگ سازی شهروندیاست. شهروند باید در کارگاه هایی با فضای سایبری آشنا شود؛ فرصت ها و تهدید های آن را بشناسد و در مجموعحداقل دانش لازم را درباره مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب کند؛ تا بتواند حقوق خود را ایفا کند. امروزههیچ حوزه ای از تاثیر رایانه در مصون نیست. شاید گزافه نباشد در جهان حاضر، هرکسی کار با رایانه را نیاموخته باشد،یک بیسواد است. حال صحبت ما این است که از چه راه هایی میتوان از جرایم سایبری پیشگیری کرد. جرایم رایانه ایجرمی است وارداتی که با ورود کامپیوتر و اینترنت در سال 1370 رواج پیدا کرده است با تصویب قانون جرایم رایانه ایدر سال 1388، جرایم تازه ای خلق شد که ماهیت آن با جرایم سنتی تفاوت دارد.

لینک کمکی