فایل word تفاوت نسل هاي مختلف حافظه هاي DDR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تفاوت نسل هاي مختلف حافظه هاي DDR :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

پردازنده مانند مغز متفکر رایانه عمل می کنید و وظیفه اصلی پردازش اطلاعات بر عهده این بخش می باشد،پردازش داده ها در 4 مرحله انجام می شود:فراخوانی : دستورات و داده ها از حافظه دریافت می شوند.رمزگشایی : اطلاعات به زبان دو دویی (زبان کامپیوتر) تبدیل شده و آماده پردازش می شوند.پردازش و اجرا : پردازنده با عملیات محاسباتی و منطقی (ALU) داده ها را مورد پردازش قرار میدهد.بازنویسی : نتیجه کار به واحدهای خروجی ارسال می شود و یا در حافظه ذخیره می گردد. این ها مراحل اصلی پردازش داده درCPU هستند، به بیان دیگر اطلاعات با پشت سر گذاشتن این مراحلتوسط پردازنده مورد تجزیه تحلیل و پردازش قرار می گیرند.

لینک کمکی