فایل word آموزش الکترونيکي به عنوان فناوري جديد آموزشي در دانشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آموزش الکترونيکي به عنوان فناوري جديد آموزشي در دانشگاه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر ضمن بررسی نقش، اهمیت و تاثیر آموزش الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تدریس در دانشگاه،مزایا و چالشهای استفاده از آن نیز ذکر گردیده است . این تحقیق مطالعهای مروری است که اطلاعات آن از روش کتابخانه ای از طریق بررسی تعداد بسیار زیادی مقاله، اینترنت و کتابهای مرتبط جمع آوری گردیده است . یافته های پژوهش حاکی از آن است که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش الکترونیک در وزارت آموزش وپرورش مانند مدارس هوشمند باید در اولویت قرار بگیرد و از اهمیت والایی برخوردار است و نیروی متخصص در این زمینه باید تربیت شود . همچنین معلمان باید در این زمینه مورد آموزش قرار بگیرند و در خصوص نهادینه کردن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باید سیاست گذاری و برنامه ریزی روشن و اطلاعرسانی بهموقع صورت گیرد . یافته های تحقیق نشان می دهد که چالشهای فراروی مدارس در حوزه ی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل: ضعف تجهیزاتی – فنی، ضعف فرهنگی، ضعف انگیزشی - آموزشی معلمان، ضعف زیرساختهای مدیریتی و برنامه ریزی و ضعف مالی و اقتصادی است؛ بنابراین دانشگاه ها باید با سیاستگذاری مناسب با این چالشها مقابله کنند

لینک کمکی