فایل word آموزش سيار و رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آموزش سيار و رياضي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش سیار و مقایسه آن با آموزش سنتی انجام شد انجام شد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، شامل شناسایی، مطالعه، طبقه بندی اطلاعات، تجزیه و تحلیل آن ها و جمع بندی اموزش سیار و تفاوت های آن با آموزشی سنتی می پردازد. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش سیار یکی از حوزه های جدید در آموزش الکترونیکی و آموزش از راه دور است. این نوع آموزش می تواند مرزهای یادپیری را فراتر برده و از محیط مدرسه و کلاس خارج نماید. آموزش سیار قابل دسترس بوده و ویژگی قابل نقل مکان بودن آن منحصر به فرد است. با استفاده از این نوع آموزش می توان طیف وسیعی از یادگیرندگان را تحت پوش آموزش از راه دور قرار داد.

لینک کمکی