فایل word اهميت جايگاه شوراهاي آموزش و پرورش در سيستم تعليم و تربيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اهميت جايگاه شوراهاي آموزش و پرورش در سيستم تعليم و تربيت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل word اهميت جايگاه شوراهاي آموزش و پرورش در سيستم تعليم و تربيت است. شور و مشورت یکی از اساسی ترین مفاهیم مورد تاکید در اسلام و یکی از اصول اساسی موردتوافق جمعی در اداره امور به ویژه در عرصه تحولات آموزش و پرورش میباشد، ازاینرو تشکیل شوراها در آموزش و پرورش و ازجمله مدارس به عنوان ارکان آن محسوب میشود. با توجه به قانونمندی ارتباطات و اهمیت شوراها در نظام جمهوری اسلامی و ازجمله در آموزش و پرورش نیاز است که نسل جوان را به سمت وسوی متعالی هدایت کرد مراکز آموزشی به خصوص مقطع متوسطه بستر مناسب در مهیا سازی شوراها و فعالیتهای آن است که از یکسو میتواند نوجوانان و جوانان را با نیازها و استعدادهای بالقوه شان آشنا سازد و از سوی دیگر به ایجاد دوستیهای صحیح در محیط آموزشی و خارج از آن شده و زمینه ساز مهرورزی و محبت بیش از بیش بین دانشآموزان شود .در روابط انسانی و در سازمانها نیز تشکیل شوراهاعمدتا وسیله ای مناسب برای برانگیختن افزایش کارایی کارکنان و تغییر وضع موجود است. شوراها هنگامیکه به صورت یک فرا گرد پنداشته شود بر ارتباط گسترده میان افراد و تعامل افراد تاثیر گذاشته و پیوند را به شکل شبکه ای چند سویه تبدیل میکند.

لینک کمکی