فایل word بررسي تاثير خدمات اينترنتي بانک ها بر سرمايه اجتماعي مشتريان آنلاين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير خدمات اينترنتي بانک ها بر سرمايه اجتماعي مشتريان آنلاين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف فایل word بررسي تاثير خدمات اينترنتي بانک ها بر سرمايه اجتماعي مشتريان آنلاين می باشد. از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. 341 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که خدمات اینترنتی بانک ها بر سرمایه اجتماعی مشتریان آنلاین و ابعاد آن شامل مشارکت اجتماعی، تعامل پذیری، اعتماد اجتماعی و مسئولیت پذیری تاثیر دارد

لینک کمکی