فایل word بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر پيشرفت تحصيلي در يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر پيشرفت تحصيلي در يادگيري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر موقعیت و عملکرد بسیاری از جوامع، سازمان ها و افراد اثرات قابل ملاحظهای گذاشته و به موازات پیشرفت های شگرفی که در این زمینه بوجود آمده است، سرنوشت جوامع، سازمان ها و افراد هر روز بیش از گذشته به این فناوری مدرن گره می خورد . فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین ابزار استراتژیک برای مدیریت و اداره صحیح همه واحدهای آموزشی و اداری در عصر حاضر محسوب می گردد و به دلیل اهمیت اطلاعات در فرایند یاددهی-یادگیری فناوری با محوریت عنصر اطلاعات و دانایی با سرعت چشمگیری در عرصه تعلیم و تربیت در حال توسعه است و نظام های آموزشی و محیط های یادگیری را به چالش فراخوانده است. در این مقاله سعی شد با روش توصیفی – کتابخانه ای تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی پی شرفت تحصیلی در یادگیری مورد واکاوی قرار گیرد.

لینک کمکی