فایل word بررسي تحليلي جايگاه زنان بلوچستان به عنوان زن ايراني درعصر بيداري اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تحليلي جايگاه زنان بلوچستان به عنوان زن ايراني درعصر بيداري اسلامي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

انقلاب اسلامی ایران موجب احیاء دوباره اسلام در ایران و جهان اسلام گردید وآن را به یکی از پارامترها وعناصر کلیدی در تعیین حوزه های گوناگون زندگی جهان و انسان تبدیل کرد .در این مقاله علاوه بر توضیح مختصری از جایگاه زن مسلمان در ایران و بررسی جنبش بیداری اسلامی به مشارکت زنان می پردازیم و همچنین مشارکت زنان در بیداری اسلامی و بخصوص تاثیر حضور زنان بلوچ استان را در این اتفاق بزرگ جهانی بررسی می کنیم. به طور کلی در این پژوهش می خواهیم با استفاده از روش تحقیق توصیفی-استنباط-تحلیلی به این مساله بپردازیم که آیا مشارکت زنان در به تحقق رسیدن این جریان نقش دارد.و اینکه سهم مشارکت زنان بلوچ در بیداری جهانی چقدراست واین مشارکت تاکنون چگونه بوده است و در خصوص مشارکت های زنان دراین اتفاق جهانی با استناد به رهنمودهای بزرگان ومعرفی چند نمونه بانو فعال بلوچ و به این شکل قابل جمع بندی خواهد بود. که مشارکت زنان ، تکلیف است. این دیدگاه بر این امر دلالت دارد که زنان مسلمان مکلف به مشارکت درسرنوشت خود وجامعه هستند بر خلاف دیدگاه رایج ومتعصبانه حاکم برجامعه بلوچ نسبت به زن وباتوجه به سخن امام(ره)که مشارکت بانوان در عرصه های مرتبط با حکومت را در زمره واجبات و تکالیف برشمرده اند.

لینک کمکی