فایل word بررسي نقش والدين در توانايي و تقويت عزت نفس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش والدين در توانايي و تقويت عزت نفس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

خانواده نخستین نهاد زندگی اجتماعی فرزندان است که در شکل گیری عادات، اندیشه ها، رفتار و دیدگاه های اجتماعی و تقویت عزت نفس آنها نقش مهمی دارد. به بیان دیگر محیط خانواده اولین محیطی است که الگوهای جسمی، عاطفی، و شخصیتی فرد در آن بی ریزی می شود و نقش مهمی در تعالی و پیشرفت فرد ایفا می کند بنابراین، والدین به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش بسزایی در تقویت عزت نفس و عملکرد تحصیلی فرزندان دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش والدین در توانایی و تقویت عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی به تحلیل و سپس بحث و نتیجه گیری پرداخته و در نهایت راهکارهای متناسب ارایه خواهد شد. براساس یافته های پژوهش، هرچه والدین به امر آموزش فرزندان خود اهمیت بیشتر بدهند عزت نفس و عملکرد تحصیلی فرزندان بیشتر خواهد شد.

لینک کمکی