فایل word تاثير ذهن آگاهي و شادکامي بر سلامت روان و عامل هاي شخصيتي بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران جنوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير ذهن آگاهي و شادکامي بر سلامت روان و عامل هاي شخصيتي بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران جنوب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

شخصیت الگوی پایدار از رفتار و تجربه درونی میباشد که با انتظارات فرهنگی جامعه مغایرت دارد. ذهن اگاهی این الگو را برای آموزش مهارت های تمرکز زایی، افزایش توجه و کاهش تنیدگی فراهم می کند و به بیماران یاد می دهد که چگونه آرامش، توجه و تمرکز خود را حفظ، و تنیدگی و عوارض آن را کنترل کنند. افراد شادکام، کسانی هستند که در پردازش اطلاعات در جهت خوش بینی و خوشحالی سوگیری دارند؛ یعنی اطلاعات را طوری پردازش و تفسیر کنند که به شادمانی آن ها منجرشود. داینر (2002) معتقد است که شادکامی، نوعی ارزشیابی است که فرد از خود و زندگیش به عمل می آورد و مواردی از قبیل رضایت از زندگی، هیجان و خلق مثبت، فقدان افسردگی و اضطراب را شامل می شود و جنبه های مختلف آن نیز به شکل شناخت ها و عواطف است. جامعه آماری کلیه ی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب سال تحصیلی 1398-99 بودند سلامت روان به عنوان یکی از ملاک های تعیین کننده سلامت عمومی افراد درنظر گرفته می شود؛ که به عنوان احساس خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود، اتکاء به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلی و خود شکوفایی توانایی های بالقوه فکری، هیجانی و غیره تعریف شده است.نتایج نشان میدهد که ذهن آگاهی و شادکامی بر سلامت روان و شخصیت تاثیر مثبت و معنی دارد.

لینک کمکی