فایل word تحليل سند چشم انداز از منظر اهداف دوره دبستان ، (پيرامون صلح)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل سند چشم انداز از منظر اهداف دوره دبستان ، (پيرامون صلح) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف از در دهه های اخیر با پررنگ شدن جایگاه انسان به عنوان اصلی ترین و گرانبهاترین سرمایه اجتماعی، فرهنگی و معنوی جامعه، رسالت آموزش و پرورش نیز از منزلت و جایگاه رفیع تری برخوردار شده و مورد توجه صاحب نظران و نظریه پردازان علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرارگرفته است. موفقیت و اثربخشی فزون تر این نهاد گسترده و سرنوشت ساز، درگرو عوامل و عناصر متعددی است که از آن جمله می توان به عامل مهم و اثرگذار تدوین و اجرای برنامه های راهبردی و درازمدت در این نهاد اشاره کرد. بنابراین هدف از پژوهش حاظر فایل word تحليل سند چشم انداز از منظر اهداف دوره دبستان ، (پيرامون صلح) بوده است. روش تحقیق بصورت توصیفی بوده و ابزار گرداوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و استفاده از پایانامه ها و تحقیقات محققان دیگر بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که فرآیند تعلیم و تربیت امری زمان بر و دیربازده است که در طولانی مدت به بار می نشیند .مخاطبان نهاد آموزش و پرورش، کودکان و نوجوانانی هستند که آنچه را امروز فرا می گیرندفردا در رفتاروکردارخویش متجلی می سازند.به بیان دیگر، برنامه های امروزوفردا درفرایند تعلیم و تربیت به شدت به هم گره خورده است و این نهاد، بیش از سایر ارگان ها و نهاد ها به برنامه راهبردی و استراتژیک نیازمند است. مراد از تحول بنیادین در آموزش و پرورش در این حرکت سترگ و کم نظیر در تاریخ آموزش و پرورش فراهم آوردن زمینه تحول عمیق و ریشه ای، همه جانبه، نظام مند و سیستمی، آینده نگر، مبتنی بر آموزه های علمی و معارف اسلامی و متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی بوده است.

لینک کمکی