فایل word تحول آموزش با برنامه ريزي و فناوري اطلاعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحول آموزش با برنامه ريزي و فناوري اطلاعات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضر، بررسی تحول آموزش ، با ارتباط بین کیفیت برنامهریزی درسی و فناوری اطلاعات میباشد،که ضمن اشاره به تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات و وضعیت فناوری اطلاعات در ایران و جهان در برنامهریزیفناوری اطلاعات که باعث تغییراتی در ساختار و نحوه مدیریت در سطح سازمان ها شده، و امتیازات فناوری و نقشی که کامپیوتر به عنوان یک اختراع در جامعه مدرن و دگرگونی در فرآیند تدریس و یادگیری با استفاده از فناوری های جدید و تحول نظام های آموزشی، که نیازهای جدیدی را برای انسان ایجاد نموده، و اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در طی زمانی کوتاه توانسته است به عنوان بخشی از هسته مرکزی آموزش و پرورش، موردتوجه قرار گیرد و سپس به نقش فاوا در پشتیبانی از فرآیند یادگیری و توسعه فاوا و محیطهای یادگیری مجازی همچون کتابخانه های مجازی و مزایای بالاتاب و پاورپوینت و ویدئو اسلاید و وایت برد تعاملی ، و ضرورت استفاده از روشهای نوین آموزشی و تعریف برنامهریزی درسی به عنوان شیوه تفکر و انواع برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل شرایط و کاربرد اینترنت در برنامه درسی و خصوصیات یک طرح خوب در برنامه ریزی درسی و آماده سازی رئوس برنامه ریزی درسی و اصول انتخاب محتوای مناسب و اشاره به ارزشیابی و ارزیابی در تدوین برنامه درسی و همچنین کیفیت برنامه درسی و جنبه های اساسی ارزشیابی از برنامه درسی، به تفصیل بحث شده است

لینک کمکی