فایل word توجه به نگرش و تغيير نگرش در نظام آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توجه به نگرش و تغيير نگرش در نظام آموزشي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، فایل word توجه به نگرش و تغيير نگرش در نظام آموزشي می باشد. این مقاله با روش گردآوری و با کمک از کتاب ها، مجلات، مقالات ( داخلی و خارجی )، پایان نامه ها و اینترنت و به روش توصیفی - تحلیلی و متکی بر استنباط های نظری و از طریق بین رشته ای تنظیم شده است. در این مقاله سعی شده است تعریف نگرش، رابطه نگرش ها و عوامل تاثیر گذار در آن و سبک متقاعد سازی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در نظام آموزشی بیشتر مطالب آموزشی و تربیتی به صورت پیام یک طرفه از طرف معلمین و اساتید و مسئولین آموزشی و پرورشی عرضه می شود و به بعد نگرش و تغییر نگرش در مورد پیامها و مسایل آموزشی و تربیتی و اعتقادی چندان توجه نمی شود، در حالی که هدف اصلی از یادگیری تغییر نگرش و رفتار می باشد که بایستی قبل از ارائه هر گونه محتوای آموزشی، به نگرش و تغییر آن توجه شود. امید است که نتایج حاصله از این پژوهش بتواند مورد استفاده برنامه ریزان و دست اندرکاران فعالیت های آموزشی و آگاه سازی قرار گیرد.

لینک کمکی