فایل word توليد چندرسانه اي قوانين آموزشي و تاثير آن بر رضايت تحصيلي در دانشجويان دختر دانشگاه يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توليد چندرسانه اي قوانين آموزشي و تاثير آن بر رضايت تحصيلي در دانشجويان دختر دانشگاه يزد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

آموزش به عنوان یکی از راه های انتقال مفاهیم، دستاوردهای جدید علوم و نتایج تلاشهای علمی، توانسته گامی والا در راستای یادگیری و ارتقای عملکرد یادگیرندگان در جامعه علمی داشته باشد . با توجه به اینکه اهداف و خط مشی های آموزش به شیوه چندرسانه ای توسط بعضی دانشگاهها تدوین و ارائه شده است، لذا دستیابی به این اهداف و اندازه گیری میزان موفقیت این برنامه های آموزشی بسیار ضروری است. مهمترین مزایای طراحی و تولید چندرسانهای قوانین و مقررات آموزشی نسبت به اشکال دیگر آموزش، انعطاف پذیری در ارائه اطلاعات و دستیابی سریع آن فراهم کردن بازخورد است. حال با توجه به اهمیت فناوری چندرسانه ای که عاملی موثر در ارتقاء سطح کیفی آموزش میباشند، لذا تولید آنها ملزم به رعایت اصول و معیارهایی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر طراحی و تولید چندرسانه ای قوانین و مقررات آموزشی بر رضایت از تحصیل در دانشجویان دختر دانشگاه یزد می باشد که روش پژوهش نیمه تجربی با استفاده از دو گروه گواه و آزمایش و از طریق پیش آزمون و پس آزمون، که ابتدا به هر دو گروه پرسشنامه رضایت از تحصیل ترک زاده داده شده و پس از آموزش در گروه آزمایش مجددا پس آزمون از هر دو گروه گرفته شده است.سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که طراحی و تولید چندرسانه ای قوانین و مقررات آموزشی بر تحصیل، پیشرفت تحصیلی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و محیط تحصیلی تاثیر داشته است.

لینک کمکی