فایل word چگونگي افزايش ميزان علاقه مندي دانش آموزان پايه چهارم به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن از طريق تلفيق درس قرآن با هنر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word چگونگي افزايش ميزان علاقه مندي دانش آموزان پايه چهارم به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن از طريق تلفيق درس قرآن با هنر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

عنوان تجربیات برتر تدریس حاضر این است که ، فایل word چگونگي افزايش ميزان علاقه مندي دانش آموزان پايه چهارم به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن از طريق تلفيق درس قرآن با هنر می باشد. آشنا نمودن کودکان با اصول و مبانی دین اسلام، به ویژه قرآن کریم ، آن هم در پایه چهارم دبستان ، همواره نیازمند تکرار است. زیرا عامل تکرار در فرایند تدریس ، امری اجتناب ناپذیر می باشد. بدون شک ، انجام این تحقیق ، از ابعاد گوناگون دارای اهمیت و ضرورت بسیار بوده است. زیرا از یک سو، عالوه بر ایجاد عالقه مندی در دانش آموزان پایه چهارم دبستان ........ به درس قرآن ، میزان فعالیت و مهارت آنان در روخوانی ، روان خوانی ، قرائت و حفظ آیات ، پیام ها و داستان های قرآنی را افزایش می داد و از دیگر سو، موفقیت دانش آموزان در یادگیری دیگر دروس) قرائت فارسی ، جمله نویسی ، املا و غیره ( را نیز امکان پذیر می ساخت.

لینک کمکی