فایل word صداقت و استحکام خانواده با رويکرد قرآني - روايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word صداقت و استحکام خانواده با رويکرد قرآني - روايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

خانواده در بین تمامی جوامع بشری به عنوان اساسیترین نهاد اجتماعی زیربنای جوامع و منشاء فرهنگها، تمدنها و تاریخ بشر بوده است. پرداختن به این بنایمقدسبنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی ومتعالی خود، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است. انسانها در زندگی خود، از دیگران تاثیر میپذیرند و بر آنها تاثیر می گذارند. در یک خانواده، از والدین گرفته تا فرزندان، در شکل گیری شخصیت وخلق و خوی یکدیگرموثرواقع می شوند. محیط اجتماعی جامعه، رسانه ها، مطبوعات و همه اعضا و عناصر حاضر در صحنه اجتماع که در ارتباط با فردند، در پرورش روحیه وشخصیت وی تاثیر دارند. خلاصه آنکه جریان مزبور در تمام ابعاد زندگی انسانها مشهود است، هرچند که نحوه و چگونگی این فرآیند در بسیاری از موارد مستور است. عوامل بسیاری در تحکیم بنیان خانواده و سرزندگی آن موثرندکه در این مقاله به صداقت پرداخته شده است.این مقاله عامل صداقت را در تحکیم خانواده با روش کتابخانه ای وتوصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار داده است و به این نتایج رسیده است که صداقت در همه امور زندگی و استحکام خانواده جایگاه والا وارزشمندی دارد و باعث آرامش روحی و روانی، اعتماد اعضای خانواده به یکدیگر و...می شود.

لینک کمکی