فایل word کاربرد سرمايه روانشناختي در برقراري ارتباطات موثر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربرد سرمايه روانشناختي در برقراري ارتباطات موثر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

ارتباطات یکی از جنبه های مهم زندگی آدمی است. حتی انسانی که با هیچ فرد دیگری تعامل ندارد، بازهم بدون ارتباطات نیست و دست کم با خودش ارتباط دارد. با این حال، ارتباطات یک مهارت است و اندیشمندان حوزه ارتباطات به منظور ارتقای دانش و مهارت افراد در برقراری ارتباط با خود و دیگران سعی در شناسایی شرایطی کرده اند که یک ارتباط را موثر و مفید یا غیر موثر و مخرب میسازد. در مجموع عوامل مختلفی روی ارتباطات موثر و یا مخرب تاثیر دارند که یکی از آنها عوامل روانشناختی است. سرمایه روانشناختی یکی از موضوعاتی است که تقریبا دو دهه است مطرح شده و کاربردهای مختلفی در ابعاد گوناگون زندگی (زندگی شخصی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی) پیدا کرده است. در این مقاله به نقش سرمایه روان شناختی در برقراری ارتباط موثر (ارتباط ما با خودمان، ارتباط ما با دیگران و ارتباط دیگران با ما) پرداخته شده است.

لینک کمکی