فایل word محافظت کننده هاي نوجوانان در برابر رفتارهاي پرخطر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word محافظت کننده هاي نوجوانان در برابر رفتارهاي پرخطر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

رفتارهای تهدیدکننده سلامت یکی از مهمترین چالشهای بهداشتی و روانی اجتماعی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی با آن درگیر هستند و مشکلات گسترده و شدیدی را بر جوامع تحمیل می نمایند. علیرغم تلاش بسیاری که در دو دهه اخیر در جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به آسیب و خطر رفتارهای پرخطر صورت گرفته است، همچنان با افزایش روزافزون این رفتارها به ویژه در میان جوانان و نوجوانان روبرو هستیم. هدف از این پژوهش بررسی فایل word محافظت کننده هاي نوجوانان در برابر رفتارهاي پرخطر است. بر این اساس این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجامگرفته است. در تلاش هستیم برای مطالعه و کسب اطلاعات در باب فایل word محافظت کننده هاي نوجوانان در برابر رفتارهاي پرخطر ، به منابع متعدد و متنوعی(کتابخانه ای، اینترنتی و ... ) مراجعه و تلاش شده است ضمن کسب اطلاعات موردنیاز تلفیقی از آنها، روش مطالعه کلنگر و تحلیلی به عمل آید تا با بررسی مجموعه فراهم شده بتوان فایل word محافظت کننده هاي نوجوانان در برابر رفتارهاي پرخطر را شناخت.

لینک کمکی