فایل word مروري بر سرمايه فکري و اهميت آن در بخش عمومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر سرمايه فکري و اهميت آن در بخش عمومي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

اخیرا اهمیت سرمایه فکری یکی از مهم ترین موضوعات بازبینی شده از طریق مطالعات مختلف به خاطر اهمیت آن برای صنایع، کشورها، بخش ها و سازمان ها شده اند. علیرغم این مطالعات، تمرکز روی سرمایه فکری در بخش عمومی متاسفانه با کمبود مواجه شده است. یکی از موضوعاتی که چنین مطالعه ای را پوشش می دهد تنها برحسب اهمیت مشارکت بخش عمومی در تولید ناخالص داخلی دربخش اقتصادی است. هم زمان، این مطالعات و تحقیقات به طور عمیق به دانش، منفعت ها (سودها)، و ایجاد ظرفیت درارائه ی خدمات آن بستگی دارد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق نشان دادن اهمیت سرمایه فکری در بخش عمومی از طریق بررسی انتقادی از ادبیات تحقیق نوشته شده است.

لینک کمکی