فایل word مقايسه تاب آوري و رضايت زناشويي در زنان و مردان داراي طلاق عاطفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه تاب آوري و رضايت زناشويي در زنان و مردان داراي طلاق عاطفي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه تاب آوری و رضایت زناشوئی در زنان و مردان دارای طلاق عاطفی انجام شد. تعداد 100 نفر زنان و مردان دارای طلاق عاطفی به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون و رضایت زناشوئی انریچ را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین تاب آوری و رضایت زناشوئی در بین مردان و زنان دارای طلاق عاطفی وجود دارد.

لینک کمکی