فایل word يادگيري معکوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word يادگيري معکوس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

سالهاست که معلمان به دنبال راه هایی برای تغییر دادن شیوه های سنتی تدریس هستند. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش نوع جدیدی از یادگیری را مقدور ساخته است به نحوی که یادگیری در محیط های غیر از ماهیت کلاس درس امکان پذیر است. یکی از مواردی که در عرصه تعلیم و تربیت جایگاهی را به خود اختصاص داده و در بین علاقه مندان در حال نشر و گسترش است، روشی به نام کلاس معکوس است. که با عناوینی همچون کلاس وارونه،کلاس چرخشی،آموزش معکوس،آموزش وارونه یا فایل word يادگيري معکوس در منابع متعدد دیده میشود. کلاس درس معکوس یک شیوه آموزشی تلفیقی و روشی است که برعکس محیطهای یادگیری سنتی محتوای موارد آموزشی،اغلب به صورت اینترنتی (خارج از کلاس درس) ارائه می شود. در کلاس معکوس طراحی آموزش معلم از کلاس آغاز می شود،در بیرون از کلاس ادامه می یابد و دوباره به کلاس باز میگردد. به طور خلاصه در کلاس معکوس ارائه آموزش مستقیم به هر فرد در خارج از کلاس صورت می گیرد و از زمان کلاس برای کار گروهی و رسیدگی به نیازهای فردی استفاده راهبردی می شود. پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی آموزش به شیوه ی تدریس معکوس بپردازد و بنابراین پس از پرداختن به مفهوم و تعریف کلاس معکوس به توضیح رویکرد تدریس معکوس و روشهای نوین تدریس می پردازد روش پژوهش حاضر توصیفی بوده و اطلاعات این روش این تحقیق از مجموعه کتاب ها و مقالات و دیگر منابع در دسترس می باشد.

لینک کمکی