فایل word آموزش و يادگيري با بکاربردن هوش هاي چندگانه در مدارس ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آموزش و يادگيري با بکاربردن هوش هاي چندگانه در مدارس ابتدايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هوش وقابلیت های ذهنی انسان ازپیچیده ترین مسائلی هستندکه همواره پیش روی تحقیقات حوزه های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته اند.نظریه ی گاردنر درتحلیل هوش توانسته ضمن توجه به جنبه های مختلف هوش صورت بندی جدید وکارایی ازاین خصیصه پیچیده به عمل آورد.این مطالعه درپاسخ به این سوال ها انجام شده است که،نظریه هوش های چندگانه چه ویژگی هایی دارد کاربرد هوش های چندگانه در آموزش ویادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی چیست هدف از طرح هوش های چندگانه احترام به تفاوت های فردی وفر هنگی وتنوع فراوان روشهای یادگیری است. روش تحقیق این مقاله مروری ساده بوده است که ازطریق مطالعه کتب متعدد و مقاله های مرتبط جمع آوری شده است نتایج این مطالعه نشان مید هدکه توجه به تفاوت های فردی و استفاده از آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه گاردنرباعث افزایش وبهبودیادگیری در مدارس ابتدایی میشودکه این مسئله قابلیت تعمیم به سایر فراگیران را هم دارا میباشد.

لینک کمکی