فایل word ارائه الگوي استانداردهاي دانش، رفتار و عملکرد دبيران مدارس فرهنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه الگوي استانداردهاي دانش، رفتار و عملکرد دبيران مدارس فرهنگ :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

امروزه دارا بودن منابع انسانی کارآمد و استاندارد از دغدغه های مهم نظامهای آموزشی است و مقوله استانداردهای دانش، رفتار و عملکرد جزء اساسی ترین محورهای انتخاب منابع انسانی کیفی در نظام آموزشی است. این پژوهش به منظور فایل word ارائه الگوي استانداردهاي دانش، رفتار و عملکرد دبيران مدارس فرهنگ صورت گرفته است. برای انجام این پژوهش از میان دبیران مدارس فرهنگ در مناطق 19 گانه شهر تهران، با استفاده از جدول مورگان 70 نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه ای که در قالب 126 سوال در سه بعد دانش 28) سوال)، بعد رفتار 32) سوال) و بعد عملکرد 66) سوال) طراحی شده بود پاسخ دادند. با استفاده از محاسبه ارزش میزانی ویژگیهای مطرحشده در پرسشنامه، میزان مقبولیت گزینه ها سنجیده شد. ازنظر دبیران دبیرستانهای فرهنگ شهر تهران، اگر از استانداردهای تدوین شده، دبیران دارای 5 مولفه در بعد دانش، 19 مولفه در بعد رفتار و 19 مولفه عملکرد باشند، دارای حداقل ویژگی های متناسب با مدارس فرهنگ بوده و میتوانند در این مدارس مشغول به کار شوند.

لینک کمکی