فایل word ارائه مدل اثرگذار بر مديريت شايستگي (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدل اثرگذار بر مديريت شايستگي (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر تحت عنوان ارائه مدل اثرگذار بر مدیریت شایستگی در بین کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، که در سال تحصیلی 96- 97 در این دانشگاه مشغول به خدمت بوده اند، انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و تکنیک جمع آوری داده پرسشنامه می باشد، که بین 160 نفر افراد نمونه تکمیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباطات سازمانی در کسب مشاغل مدیریتی، دانش حرفه ای در کسب مشاغل مدیریتی، ویژگیهای شخصیتی در کسب مشاغل مدیریتی و اعتبار حرفه ای در کسب مشاغل مدیریتی از عوامل اثرگذار بر مدیریت شایستگی کارکنان دانشگاه می باشند.

لینک کمکی