فایل word بررسي جايگاه اخلاق و سياست در آموزش و پرورش با استفاده از رويکرد ماکياول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي جايگاه اخلاق و سياست در آموزش و پرورش با استفاده از رويکرد ماکياول :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

تربیت افراد به شیوه های گوناگون یکی از ابعاد تربیت اخلاقی است. تربیتی که در سرنوشت انسان و جامعه نقش مهمی دارد(فقیهی، علی نقی و جعفری هرندی، .(1393 یکی از مشکلاتی که در آموزش اخلاقی وجود دارد این است که چگونه می توان آموزه های اخلاقی را به شاگرد آموزش داد تا وی بتواند بدون نیاز به معلم در شرایط گوناگون، وظایف اخلاقی خود را تشخیص دهد و براساس آن عمل کند(فقیهی و جعفری، .(1393معلمان در ابعاد آموزش و پروش حرف اول را می زنند. آنها با تعامل رفتاری و آموزش با هم و با عوامل اجرایی، قافله آموزشی را به طور احسن پیش می برند. این معلمان هستند که با برنامه ریزی مناسب، رعایت اصل الگویی و به کار گیری روش های فعال تدریس و ارزشیابی، استفاده از وسایل کمک آموزشی و به کارگیری تکالیف تلفیقی و تنوع در تربیت دانش آموز نقش بسزایی دارند (باستانی، عبدالعلی، .(1393در اصل 30 قانون اساسی ایران به این نکته اشاره شده که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد با توجه به این اصل نیز می توان نتیجه گرفت که زمینه ورود سیاست فراهم می شود که در ادامه با توجه به رویکرد ماکیاول به جایگاه اخلاق و سیاست در آموزش و پرورش می پردازیم.

لینک کمکی