فایل word بررسي رابطه رفتارسازماني مديريت کلاسي معلمان با افت تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه رفتارسازماني مديريت کلاسي معلمان با افت تحصيلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی بررسی رابطه سبک مدیریت کلاس تعامل گرایانه معلمان با افت تحصیلی دانش آموزان دانش آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر بروجرد بوده است. جامعه آماری، این پژوهش کلیه معلمان و دانش آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی جامعه شهری شهر بروجرد در سال تحصیلی 94-95 مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد دانش آموزان پایه ششم شهر بروجرد 3679 نفر و تعداد معلمان در پایه ششم 104 نفر بود. که حجم نمونه برای معلمان 86 نفر و برای دانش آموزان 351 نفر محاسبه شد و سپس پرسش نامه نیمرخ سبک مدیریت کلاس بین معلمان توزیع شد. جهت اندازه گیری افت تحصیلی از نمرات دو درس ریاضیات و علوم تجربی دانش آموزان هر کلاس، در انتهای پرسشنامه، اخذ شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که سبک های مدیریت تعامل گرایانه کلاس درس با افت تحصیلی داش آموزان پایه ششم رابطه معناداری دارد و به نوبه خود می تواند در افزایش یا کاهش افت تحصیلی موثر باشد.

لینک کمکی