فایل word بررسي مفهوم عزت نفس در آيات قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مفهوم عزت نفس در آيات قرآن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

قرآن سراسرمدرسه انسان سازی است و تفاسیرمتعدد قران ایینه درست نمایی است که درک معانی و مفاهیم دشوار قران را برای عموم مردم هموار می سازد نگارنده دراین پژوهش برآن است که درراستای حفظ عزتمندی و تعالی اعتقادی و فرهنگی به معرفی اجمالی و مروری کلی برمنابع و ذخائرسرشارازآموزه های اخلاقی و معنوی پرداخته و همگان خصوصا جوانان عزیز را به ترغیب به بازخوانی و حفظ و اشاعه این اثارممتاز و انسان ساز بنماید دراین تحقیق برای نخستین بار بارویکردی توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای تحقیق درایات قران و مراجعه به تفاسیر ارزشمندی همچون تفسیر مجمع البیان تفسیرالمیزان و تفسیر نمونه شده و به شرح و توضیح ایاتی که به گونه ای به ارزش و عزتمندی انسان اشاره دارد پرداخته است و درنهایت به این نتیجه دست یافته که آیات قابل توجهی ازقران کریم درارتباط با عزت نفس انسان می باشد زیراخداوند منان عزت وارجمندی انسانرا مهم می داند و آن را شاهراه رسیدن به سعادت معرفی کرده است

لینک کمکی