فایل word بررسي و آشنايي با جايگاه و حقوق زن قبل و بعد از اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و آشنايي با جايگاه و حقوق زن قبل و بعد از اسلام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

یکی از اصول مسلم در آیین اسلام، حرکت و کرامت انسان است. جان، مال، آبرو، عقیده و رای آدمی همه حرمت دارند و باید همواره این حریم پاس داشته شود. در فرهنگ اسلامی، زن و مرد به عنوان مخلوقات خدا و مورد عنایت ویژه ی او هستند. افتخار نظام حقوقی اسلام آن است که از همان ابتدا زنان را دارای حقوق اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، قضایی، عبادی شناخته است و با در نظر گرفتن مهریه، نفقه و... حقوق مادی و معنوی، زن را در نظام خانواده تامین ساخته است، زیرا از دیدگاه اسلام، تفاوتی در حقیقت و ماهیت زن و مرد نیست.

لینک کمکی