فایل word بررسي وضعيت خرد سازماني در سيستم هاي آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وضعيت خرد سازماني در سيستم هاي آموزشي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: خرد سازمانی مجموعه ای از دانش تخصصی و قضاوت در مورد سوالات نامطمئن، مشکل و مهم مرتبط بامفهوم و هدایت زندگی می باشد که در این تحقیق وضعیت و چگونگی آن در سازمان های آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد.مواد و روشها: مطالعه توصیفی و از نوع کتابخانه ای می باشد.نتیجه گیری: ادبیات نشان می دهد که بیشتر امور بشر از طریق سازمان ها انجام می شود و برای اینکه سازمان ها در خدمت رشد و تعالی مادی، روحی و معنوی انسان ها و جوامع قرار گیرند و به گسترش عدالت اجتماعی کمک کنند، لازم است با خرد سازمانی توانایی آینده نگری و انجام عمل درست به دست می آید و برای دستیابی به خرد سازمانی متناسب با ماهیت منابع سازمان، باید علاوه بر هوش فیزیکی و هوش محاسباتی، از هوش عاطفی و هیجانی، هوش معنوی و تعامل آن ها با یکدیگر بهره گرفت.

لینک کمکی