فایل word تاثير فرهنگ بر رسانه از ديدگاه آيات و روايات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير فرهنگ بر رسانه از ديدگاه آيات و روايات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

ابزارهای رسانه حاصل تحولات فرهنگی جوامع هستند و فرهنگ در ماهیت رسانه ها و نحوه عملکرد آن ها تاثیرگذار است؛ چنانچه تغییر و تبدیل در فرهنگ، تغییر و تبدیل در رسانه را موجب می شود. قدرت فرهنگ تا جایی است که می تواند رسانه ای را از نو بسازد؛ به عنوان نمونه رسانه منبر را در نظر بگیرید که در طول تغییر فرهنگ جامعه عرب جاهلی به فرهنگ اسلام، وجود یافت. پس رسانه با فرهنگ ارتباط نزدیکی دارد. البته این قدرت فرهنگ از آنجا می آید که خود رسانه بخشی از فرهنگ بشمار می رود. ارائه دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین علیه السلام در خصوص تاثیر فرهنگ بر رسانه موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.در نهایت، می توان گفت از منظر آیات و روایات فرهنگ، عملکرد رسانه را جهت می بخشد و می تواند با تعیین معیارهای ارزیابی، جهان بینی صاحبان و گردانندگان رسانه را شکل دهد و با توجه به باورها، ارزش ها و الزامات حقوقی، بر مضمون و محتوای رسانه اثرگذارد و رسانه را در مسیر دستیابی به اهداف و آرمان های کمال بخش یاری رساند.

لینک کمکی