فایل word تحليل نگاشتي بر عوامل همدلي ميان همسران از نگاه قرآن و روايات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل نگاشتي بر عوامل همدلي ميان همسران از نگاه قرآن و روايات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

یکی از موضوعات مطرح درحوزه نظام خانواده، موضوع راهکارهای همدلی میان اعضای خانواده به ویژه میان همسران است.اهمیت این موضوع تاآن جاست که علاوه برآیات قرآن کریم و روایات معصومان)ع(، دیگر اندیشمندان اسلامی رابه تفکر دراین زمینه واداشته است. در این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با تکیه بر سیره معصومان و آیات قرآن کریم، مهمترین موارد و عوامل همدلی میان همسران را که 8 راهکار مهم منبعث از تعالیم شریف قرآن کریم و سخنان معصومان . است مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: 1.جلب توجه و محبت همسر. 2. صداقت و راستگویی. 3. جلوگیری از غرور. 4 ازبین بردن بدبینی نسبت به یکدیگر 5. خودداری ازانتقاد های ناپسند نسبت به یکدیگر 6. مشاوره. 7. دوری از اهانت و تحقیر دیگران. 8. عیب جویی صحیح.

لینک کمکی