فایل word تشخيص بهنگام کودکان بيش فعال و تحصيل آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص بهنگام کودکان بيش فعال و تحصيل آنان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در این مقاله به فایل word تشخيص بهنگام کودکان بيش فعال و تحصيل آنان می پردازد. در این مقاله از طرح تحقیق تحلیلی- استنادی نموده است و از نظریات و تجربیات 67 آموزگار و مربی مهد کودک شهر بروجرد نیز استفاده شده است و نتیجه حاصل آن در عدم تشخیص بموقع مطمئنه تاثیرات منفی در دراز مدت روی این کودکان خواهد داشت. آموزگاران و مربیان مهد کودک در تشخیص بموقع این اختلال نقش اساسی خواهند داشت و لازمه این تشخیص آموزش دروس روانشناسی می باشد.

لینک کمکی