فایل word دو زبانگي و اثرات مثبت و منفي آن در زندگي کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دو زبانگي و اثرات مثبت و منفي آن در زندگي کودکان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

فراگیری زبان در عین حال که یکی از مراحل اولیه ی رشد در دوران کودکی است از شگفتی های این دوره نیز به حساب می آید. دوزبانگی همواره از مسائلی است که بر فرآیند آموزش و یادگیری افراد جامعه خود تاثیر دارد و پدیده ای است که در همه نقاط جهان مصداق دارد و افراد دو زبانه می توانند بر حسب مورد از آن زبان ها در رفع نیازهای ارتباطی خود استفاده کنند. این مقاله کوشیده است تا ابعاد مختلف دوزبانگی را مورد بررسی قرار داده، انواع مختلف و عوامل موثر بر دو زبانگی عصب شناسی و زمان آموزش دوزبانگی، سن یادگیری، استعداد و عملکرد تحصیلی افراد یک زبانه و دوزبانه و نقش والدین دوزبانه را تشریح کرده است. علاوه بر این، این مشکلات و پیامدهای مثبت دوزبانگی را بر اساس پژوهش های انجام شده نه تنها در ایران بلکه با استفاده از مدارک و مآخذ مثبت در بعضی از کشورهای جهان نیز، مورد بحث و بررسی قرار داده اند. بر حاصل مطالعات و بررسی های آنان نتایج به دست آمده نشان می دهد که دوزبانگی فی نفسه پدیده ای مثبت و مفید است که می تواند موجب پرورش توانایی ها و استعدادهای بالقوه فرد گردد.

لینک کمکی