فایل word کارآفريني الکترونيکي (مروري برموانع و روش ها)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کارآفريني الکترونيکي (مروري برموانع و روش ها) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

هدف این مقاله معرفی کارآفرینی الکترونیکی ومروری بر مشکلات و موانع موجود و همچنین راهکارهای پیشنهادی جهت ورود به فضای کارآفرینی و کسب وکارالکترونیکی می باشد. برای تهیه این مقاله ازکتابهای( مکتوب و صوتی) ویافته های پژوهشی مقالات و تحقیقات متنوعی که تا حال انجام گرفته بهره گرفته شده است.عمده مطالب این مقاله تعاریف ، ویژگیها و موضوعات مرتبط با کارآفرینی ، ارتباط کارآفرینی و فناوری اطلاعات وارتباطات وتاثیر متقابل آنها بریکدیگر، موانع و مشکلات موجود درایران ، پیام رسان های داخلی و خارجی و تاثیر آنها درتوسعه کسب وکار و در پایان راهکارهای عملیاتی کردن کارآفرینی الکترونیکی می باشد.

لینک کمکی