فایل word مطالبه گري دانش ؛ضرورت هوشمندسازي مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالبه گري دانش ؛ضرورت هوشمندسازي مدارس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در سال های اخیر پیشرفت تکنولوژی و افزایش حجم دانش و اطلاعات، کهنه شدن سریع مطالب درسی و آموزش مداوم، نه تنها در شیوه های یادگیری تغییراتی ایجاد کرده است بلکه شیوه هایی نوینی را ارائه کرده است، شیوه هایی که به کمک آن فرد بتواند به شکل خودگردان، مستقل و مستمر به مطالبه دانش و استفاده از آن بپردازد، مدرسه هوشمند یکی از شیوه های نوین در آموزش است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی آمار و اطلاعات موجود در مورد میزان گسترش فناوری درمی یابیم که در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تجهیز مدارس با امکانات گوناگونی همچون رایانه و اینترنت، برنامه های جامعی مدون شده است . بر همین اساس این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم هوشمندسازی و نتایج آموزش مبتنی بر محتوای چندرسانه می پردازد.

لینک کمکی