فایل word مقايسه پردازش حسي معنايي اطلاعات در افراد مبتلا به اضطراب و افراد عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه پردازش حسي معنايي اطلاعات در افراد مبتلا به اضطراب و افراد عادي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش مقایسه پردازش حسی معنایی اطلاعات در بیماران مبتلا به اضطراب و افراد عادی بود. این پژوهش در 2 گروه بیمار مبتلا به اختلالات اضطراب و افراد عادی صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر علی - مقایسه ای بود. نتایج پژوهش نشان داد که در حالت کلی بین ابعاد پردازش حسی و پردازش معنایی بین دو گروه بیماران مبتلا به اختلال اضطرب و افراد عادی تفاوت معنیداری وجود دارد. در مولفه های ثبت پایین و حساسیت حسی و اجتناب از احساس و مولفه های ارزیابی، توانایی و فعالیت در سطح بین دو گروه تفاوت وجود دارد.

لینک کمکی